onsdag 10. februar 2010

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE HSJFF 01.02.2010

ÅRSMØTEREFERAT HSJFF 01.02.2010
Avholdt på Løkemyra.
Oppdatert med korrigering (ref. epost bente 11.02.10)

SAK1. Val av ordstyrer og referent
Ordstyrer ble Geir Magne Sætre. Referent: Stian Ulfstein

SAK 2 Val av to medlemmer til signering av protokoll.
Det ble: Inge Arthur Refsnes og Frank Lied

SAK3 Godkjenning av innkallinga
Den ble godkjent

SAK 4 Godkjenning av saklista
Den ble godkjent

SAK 5 Årsmeldinger 2009
Ole Jakob Takseth leste styrets beretning, og fiskeutvalget si beretning. Ingen årsberetning fra jaktutvalget.

SAK 6 Medlemsbevegelse 2009
Totalt 143 medlemmer, betalende pr. 31,12,2009 122 stk det er pluss 27 i forhold til sist.

SAK 7 Regnskap 2009
Regnskapet godkjent

SAK 8 Val av styremedlemmer og utvalg

Formann: Ole Jakob Takseth gjenvalg
Nestformann. Egils Johan Rovde ikke på valg
Kasserer. Frank Lied gjenvalg
Sekretær : Bente Storvik ikke på valg
Styremedlem: Børge Berstad ikke på valg
Vara: Inge Arthur Refsnes og Geir Magne Sætre
Valgnemnd: Bjarte Rovde og Andre Knotten

Fiskeutvalg: Inge Arthur Refsnes, Ole Jakob Takseth, Asbjørn Løvøy og Mattis Myrvold gjenvalg


SAK9 Utsendinger til fylkesårsmøte
Ole Jakob Takset og Inge Arthur Refsnes meldte seg ( de er åpne for endringer)

SAK 10 Skytebana
Her ble det gitt muntlig informasjon av Arild Kirkenes

SAK 11 Innkome saker
Arrangere klubbmesterskap i Nordisk jaktskyting. Geir Magne Sætreog Bjarte Rovde organiserer dette.
De finner dag for dette.

Avstemming om å dele jaktutvalget i to deler
Lerdue/skytebaneutvalg og jaktutvalg: OK
I Lerdubaneutvalg ble følgende personer valgt:
Atle Storvik, Arild Kirkenes, Børre Bentzen, og Mangnus Gamst.

I Jaktutvalget ble følgende personer valgt:
Andre Knotten, Geir Magne Sætre, Bjarte Rovde og Egil Johan Rovde.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bilde frå årsmøte, fotograf Gigen. :)

Påminning om flugekasting i Herøy hallen! :)