Leirdueskyting

Leirdue skyting ( Jegertrap )
Følg med på aktivitetskalender og vaktliste.

Prisar:

Medlem: 85kr (pr.serie)
Ikkje medlem: 100kr (pr.serie)
Klippekort: 750kr (75kr pr. serie)

Kontakt personar for leirdueskytinga:
Arild Kirkenes - 95246424
Magnus Gamst - 93019069
Børre Berntsen - 95750406
Atle Storvik - 91636910