torsdag 27. januar 2011

Noko for Jakt interesserte medlemmar?

NJFF Møre og Romsdal tilbyr tilrettelagt åtejakt på jerv. Åteplassen er lokalisert til Virumdalen i Sunndal kommune


Tilbudet er et samarbeid mellom grunneiere i området, fylkeslaget og med støtte fra Landbruksavdelingen hos fylkesmannen. Tilbudet er gratis!


For utfyllande info.. følg linken www.njff.no/moreogromsdal

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar